Bättre målgruppsarbete – Bättre försäljning

I forntiden var kunskap om de bästa jakt- och fiskemarkerna en grund för överlevnad. Den gick i arv genom…