Key Account Management: En komplett guide

Key Account Management är inte en modell för alla företag och framförallt inte i alla skeden för ett företag. Om ditt…

Vad utmärker en toppsäljare inom komplex försäljning

Försäljning bygger i grunden på en del universella förmågor och kunskaper. Det finns dock stora skillnader mellan…

KAM – Titel eller arbetssätt?

KAM står för Key Account Manager och är en titel inom försäljning. En Key Account Manager ansvara för att arbeta…

Hur du behåller dina stora kunder

Alldeles för många företag är beroende av ett fåtal stora kunder. Att ha en väl fungerande plan för hur du skall…

Låter dina kunder dig ta beslut om vad de skall köpa?

Antalet val som vi som konsumenter behöver ta varje dag ökar stadigt. Jag ser samma utveckling för företagskunder, inom…