Key Account Management

Artiklar från bloggen med fokus på Key Account Management

Beskrivning av Key Account Management

Key Account Management (KAM) är en försäljningsstrategi som inriktar sig på att hantera och utveckla företagets mest betydelsefulla kundrelationer, ofta benämnda som nyckelkunder. KAM innebär att man dedikerar särskilda resurser och ansträngningar för att förstå dessa kunders unika behov och affärsdrivande faktorer. Genom skräddarsydda lösningar och nära samarbete siktar KAM på att skapa ett långsiktigt värde för både kunden och företaget. Detta omfattar ofta att arbeta tvärfunktionellt inom företaget för att säkerställa att kundens förväntningar och krav uppfylls, vilket leder till förbättrad kundnöjdhet, ökad lojalitet och stärkt försäljning.

Fler ämnen på bloggen