Bli en mästare på att förhandla – Kejsarens nya kläder

Ett vanligt sätt att skaffas sig en mental fördel i en förhandling är att sätta sin motpart ur balans. Riktig slipade…

6 saker som gör att du säljer till ett lägre pris än du borde

När det kommer till pris är det naturligt att köparen vill ha ett så lågt pris som möjligt och säljaren vill ha ett så…

Checklista för när du måste ge rabatt

Att ge rabatt skall alltid vara en sista lösning. Om du ofta hamnar i situationer där du måste ge rabatt behöver du…

Bli en mästare på att förhandla – Respekt för olikheter

Förhandling sker mellan individer och ibland representerar dessa individer organisationer. Både individer och…

Bli en mästare på att förhandla – Sov på saken

Är du osäker över ett förslag eller villkor är det oftast bättre att skjuta upp beslutet till nästa dag. Detta gäller…

”Vi sänker priset så ökar försäljningen”

”Om man sänker priset ökar man försäljningen, så brukar vi resonera”. ”Samma hos oss, framför allt säljarna driver att…

Bli en mästare på att förhandla – Diskretion

I de flesta förhandlingssituationer är det man förhandlar om mer eller mindre konfidentiellt. Troligen vill du inte att…

Checklista för att bli en toppförhandlare

Förmågan att förhandla väl kan avgöra många viktiga tillfällen i ditt yrkesliv - allt från att löneförhandla till att…

Bli en mästare på att förhandla – Tomma löften

Tomma löften i förhandlingar är en varningssignal att allt inte står rätt till. Tomma löften kan vara att motparten…

Lär dig hanterar en prisdiskussion

Vi lever i en tid med kraftigt ökat tryck på lägre priser. Det gäller då som säljare att kunna hantera dessa…