Besöksbokning

Artiklar från bloggen med fokus på Besöksbokning

Beskrivning av Besöksbokning

Besöksbokning är processen att planera möten med potentiella eller befintliga kunder inom försäljning och affärer. Viktig för affärsutveckling och kundrelationer. Syftar till att skapa möjligheter för personliga möten för att presentera produkter/tjänster, förstå kundbehov och bygga affärsrelationer. Innefattar noggrann planering, kommunikation och uppföljning, vilket ökar försäljning och kundnöjdhet.

Fler ämnen på bloggen