Lönsam innovation föds ur kundnytta

De produkter som genererar pengar över tid löser någon form av problem. De tillför kundnytta så att människor är…

Definition av kundnytta

Kundnytta är ett ofta förekommande uttryck på Försäljningschefen. Fokus på kundnytta leder bevisligen till ökad…

Skapa kundvärde för andras kunder

De flesta bolag skulle tjäna på att jobba mer med kundnytta och sälja på de kundvärden man skapar.…

Fortfarande total avsaknad av kundfokus på svenska arbetsplatser

För snart ett år sedan blev jag uppmärksammad på en undersökning utförd av konsultbolaget Preera vilken gjorde mig både…

Hemelektronikbranschen skulle tjäna på att öka sin säljkompetens

Efter Onoffs konkurs tidigare i sommar blir frågan om elektronikbranschens säljkompetens väldigt aktuell. En bransch…

Har din marknadschef lämnat ”kuvösen”?

Att rollen som marknadschef länge varit i en ”kuvös isolerad från omgivningen” är hämtat från en artikel i SvD om en…

Total avsaknad av kundfokus på svenska arbetsplatser?

Att sätta kunden i fokus och skapa kundnytta är grunden för att skapa livskraftiga företag med långsiktig tillväxt. För…

När kunden inte längre måste vara kund

Sedan drygt en månad behöver inte de minsta företagen längre ha en revisor. Revisionsbyråerna riskerar med andra ord…