Kundnytta

Artiklar från bloggen med fokus på Kundnytta

Beskrivning av Kundnytta

Kundnytta syftar på det värde kunder erhåller från en produkt eller tjänst, avgörande för köpbeslut. Värdet kan vara funktionellt, emotionellt, eller ekonomiskt. Företag strävar efter att maximera kundnyttan genom att noggrant förstå och tillgodose kundens behov, vilket stärker kundlojalitet och främjar affärstillväxt.

Fler ämnen på bloggen