Efterfrågan

Artiklar från bloggen med fokus på Efterfrågan

Beskrivning av Efterfrågan

Tillgång och efterfrågan, två grundläggande begrepp inomekonomisk teori. Efterfrågan styr till viss del möjligheten att lyckas med försäljning och tillväxt.

Fler ämnen på bloggen