Efterfrågan

Artiklar från bloggen med fokus på Efterfrågan

Beskrivning av Efterfrågan

Efterfrågan i försäljning och affärer betecknar mängden av en produkt eller tjänst som kunder är villiga att köpa vid en viss prisnivå. Den påverkas av kundpreferenser, inkomstnivåer och priset på substitutvaror. Förståelse för efterfrågan är central för att optimera produktutbud, prissättning och marknadsföringsstrategier, vilket är avgörande för ökad försäljning och marknadsandelar.

Fler ämnen på bloggen