Är du förberedd på att nå framgång?

Att den som är förberedd är mer framgångsrik än den oförberedda är en självklarhet. Utmaningen ligger nästan alltid i…

Hur du blir bättre på behovsanalys

För att bli framgångsrik inom försäljning måste du lära dig att påvisa kundnytta. För att kunna få fram kundnyttan…

Bättre förarbete – Bättre försäljning

Du har gjort ett bra målgruppsarbete och sitter nu med dina potentiella kunder. Det är nu lockande att börja ringa…