Organisk tillväxt

Artiklar från bloggen med fokus på Organisk tillväxt

Beskrivning av Organisk tillväxt

Organisk tillväxt är en ökning av ett företags verksamhet som uppnås genom expansion inom de befintliga verksamhetsområdena, snarare än genom förvärv eller fusioner. Denna tillväxtform innebär typiskt sett en gradvis ökning av försäljning och marknadsandelar genom förbättrade produkter, tjänster och marknadsföringsinsatser. Organisk tillväxt anses vara en hållbar och hälsosam strategi eftersom den bygger på företagets egna styrkor och kapaciteter, vilket kan leda till ökad kundlojalitet och varumärkesvärde.

Fler ämnen på bloggen