Persona

Artiklar från bloggen med fokus på Persona

Beskrivning av Persona

Persona inom marknadsföring och försäljning avser en detaljerad och fiktiv representation av en ideal kund baserad på verkliga data och marknadsundersökningar. Personas skapas för att efterlikna olika kundsegment och används för att förstå kundernas behov, beteenden och drivkrafter bättre. Genom att utveckla specifika personas kan företag skräddarsy sina marknadsföringsstrategier och kommunikation för att mer effektivt nå och engagera sin målgrupp. Detta bidrar till ökad relevans och effektivitet i försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

Fler ämnen på bloggen