Key Account Manager

Artiklar från bloggen med fokus på Key Account Manager

Beskrivning av Key Account Manager

Key Account Manager är en position inom försäljning med ansvar för att sköta och utveckla företagets viktigaste kundkonton, ofta kallade nyckelkunder. Denna roll innebär att djupgående förstå kundens affärsbehov, bygga starka relationer och se till att kundens krav och förväntningar uppfylls. En Key Account Manager arbetar strategiskt med att skräddarsy lösningar och tjänster som bidrar till både kundens och det egna företagets framgång. Personen ansvarar för att koordinera interna resurser, leda kundmöten och säkerställa en hög servicenivå, vilket leder till ökad kundnöjdhet och långsiktiga affärsrelationer.

Fler ämnen på bloggen