Prisstrategi

Artiklar från bloggen med fokus på Prisstrategi

Beskrivning av Prisstrategi

Prisstrategi är en del av företagets övergripande marknadsföringsplan och innefattar metoderna och tillvägagångssätten som används för att fastställa priser på produkter och tjänster. Strategin påverkas av flera faktorer, inklusive produktionskostnader, konkurrens, marknadsförhållanden och kundens uppfattade värde av produkten. Vanliga prisstrategier inkluderar skimming (höga priser vid lansering som gradvis sänks), penetration (låga priser för att snabbt vinna marknadsandelar) och värdebaserad prissättning (priser baserade på kundens uppfattade värde). Valet av prisstrategi är avgörande för företagets lönsamhet och marknadsposition.

Fler ämnen på bloggen