Kundsegment

Artiklar från bloggen med fokus på Kundsegment

Beskrivning av Kundsegment

Kundsegmentering är processen att dela upp en marknad i distinkta grupper av köpare med olika behov, beteenden eller egenskaper, som kan kräva skräddarsydda marknadsföringsstrategier eller produkter. I försäljning och affärer, möjliggör detta företag att rikta sig mer specifikt till potentiella kunder, optimera produktutveckling och effektivisera reklamkampanjer.

Fler ämnen på bloggen