Lågkonjunktur

Artiklar från bloggen med fokus på Lågkonjunktur

Beskrivning av Lågkonjunktur

Lågkonjunktur avser en period av minskad ekonomisk aktivitet över en längre tid, vilket karakteriseras av fallande BNP, ökat arbetslöshet och minskad produktion och investeringar. I affärssammanhang påverkar en lågkonjunktur företagens försäljning och lönsamhet negativt, vilket kan leda till nedskärningar och omstruktureringar för att anpassa sig till den förändrade marknaden.

Fler ämnen på bloggen