Åtta sätt att nå kunder som inte vet att de behöver dig

Nå kunder är kritiskt för att lycka med försäljning. Alla företag och enskilda säljare har dock individer eller grupper…

Öka din försäljning genom att ”automatiskt” skapa leads

Bjud på kunskap Content marketing handlar enkelt uttryckt om att bjuda sin målgrupp på kunskap. Denna kunskap…

Prospektering – Identifiera potentiella kunder

Prospektering handlar om arbetet med att hitta företag och kontaktpersoner som är potentiella kunder. Företag och…