Följ upp mer och sälj mer

En av de vanligaste förbättringsområdena som kunder nämner för säljare är bättre uppföljning. Att missa uppföljning…

Hjälp osäkra kunder att komma till beslut

Vissa kunder har svårt att ta beslut. Processerna drar ut på tiden och blir kostsamma för både säljare och köpare. För…

Fråga efter ordern!

Jag har jobbat med och träffat hundratals säljare under min karriär. En sak stämmer in i stor sett på alla. De väntar…

När kunden säger nej

Säljare hör ordet nej oftare än andra. Det är en naturlig del av arbetet. Sannolikt får du betydligt fler nej än ja. En…

Sex förslag till på avslutstekniker

Merparten av alla som arbetar med försäljning behöver bli bättre på avslutsteknik. Bristen på avslut grundas i rädslan…