Leads

Artiklar från bloggen med fokus på Leads

Beskrivning av Leads

Leads avser potentiella kunder som har visat intresse för ett företags produkter eller tjänster, ofta genom att dela med sig av personlig information via formulär, prenumerationer eller andra interaktioner. I försäljning och affärer är identifiering och bearbetning av leads en central del av säljprocessen, syftande till att omvandla dem till betalande kunder. Effektiv hantering av leads kan avsevärt öka en organisations försäljning och tillväxt.

Fler ämnen på bloggen