I ett säljteam besitter man ofta olika kompetenser och är olika bra på saker. Du har garanterat en kollega som skriver offerter på halva tiden du gör. Du är troligtvis snabbast på något moment.

I vissa fall kan det går att effektivisera ett helt säljteam genom att man byter uppgifter. Att man helt enkelt gör mer av det man är bra på. Det gör att man tillsammans sparar tid som går att lägga på att sälja mer.

För att lyckas krävs att alla som skall delta är insålda på upplägget och att man har sin försäljningschef med sig. Att implementera nya rutiner kräver ofta tid och arbete, men i längden kan detta spara tid och ge ökad försäljning.