Det finns få saker som är så ineffektiva och tidslukande som specialupplägg. Exempel är när kunder ska ändra i er standard vad gäller leverans eller support. När man sitter och ska avsluta en affär ses detta tyvärr alldeles för ofta som småsaker och man går med på det för att få affären. Efteråt kommer merarbetet, det kräver extra arbete vid leveransen eller supporten, vilket gör att det tar mer tid, blir dyrare och risken för fel ökar.
Det föreligger också en avsevärd risk att eventuella fel leder till att kunden begär ännu fler speciallösningar, för att minska risken för fel. Helt enkelt en kontraproduktiv spiral.

Här har du som säljare allt att vinna på att bli en riktigt bra förhandlare så att du tidigt kan styra bort sådana försök till specialvillkor. Koppla exempelvis ihop priset och ditt förslag just med att ni arbetar efter er vedertagna modell. Då förstår kunden att om de vill ändra något i upplägget kommer det att kosta extra.

Att bli en mästare på förhandlingar kommer att göra dig både effektivare och ökad din försäljning och vinst.
När har du nästa förhandling?