För att skapa kundnytta måste du förstå kundens problem

Kundnytta är nyckeln till att öka sin försäljning över tid. För att kunna göra det måste du ha veta vilka problem den…

Övertro på din produkt gör att du tappar försäljning

Det finns inga unika produkter, det finns inga unika lösningar. Idag kopieras allt i ett snabbt tempo. Inom princip…

Fokuserar ni på kundnytta eller lever ni i en bubbla?

I naturen är ständig utveckling eller evolution något helt självklart och sker utan sentimentalitet. Den bäst lämpande…

Kundupplevelsen är det viktigaste

Alla på ett företag måste ha på sig kundens glasögon i allt arbete. Detta gäller oavsett var du arbetar. På exempelvis…

Öka lönsamheten genom att sälja på kundvärde

Ökad lönsamhet är något som eftersträvas av de flesta företag. De flesta företag försöker öka den genom…