En klassisk förhandlingsteknik är att öppna med ett skambud. Lägg dig så lågt eller i vårt fall som säljare så högt det är möjligt utan att motparten blir förolämpad och lämnar förhandlingen. Detta gör att din motpart måste kämpa för att komma ned i pris.

För varje krona du sänker priset begär du något i gengäld och arbetar hela tiden för att hålla uppe priset. Motparten kommer då att känna att varje sänkning är ett enormt framsteg.

Rätt använd kommer du att få ut ett bättre pris än du normalt brukar får samtidigt som din motpart känner sig som en vinnare som fått ned priset så mycket från utgångsbudet.