Hjälp osäkra kunder att komma till beslut

Vissa kunder har svårt att ta beslut. Processerna drar ut på tiden och blir kostsamma för både säljare och köpare. För…

Hur du utvecklar din empati och samtidigt din försäljning

Försäljning bygger på relationer mellan människor, både i business-to-business och i business-to-consumer är det i…

Känn dig mer säker och öka din försäljning

En osäker säljare skapar osäkra kunder och osäkra kunder köper mindre eller inget alls. I din säljroll är det viktigt…

Gör mer av det du gör bra

Åtgärdsplan, förbättringspotential, utvecklingsområden – oftast handlar dessa om att fokusera på det du inte är bra……

Vad är viktigast, nyförsäljning eller merförsäljning?

Att försäljning är A och O för att kunna driva ett framgångsrikt företag är ett oomtvistligt faktum. Diskussioner om…

Fem saker som skiljer den moderna säljaren från den omoderna

1. Kundens affär är nummer ett Gammaldags säljare pratar om sin produkt eller tjänst. De tar varje tillfälle de kan…

Bättre balans för dig som både säljer och levererar

För alla som båda säljer och levererar sin tjänst är det en stor utmaning att få en jämnare beläggning. Ofta slutar man…

Implementera nya rutiner

Att implementera nya rutiner är alltid krävande. Samtidigt för att skapa en effektiv säljorganisation krävs väl…

Bli proffs på avslutsteknik – Köpsignaler

Att träna avslutsteknik ökar dina möjligheter att bli framgångsrik, men innan du tränar avslutsteknik måste du lära dig…

17.000.000 säljare effektiviseras bort

Gartner förutspådde nyligen att antalet BtB-säljare i världen kommer att minska från 20.000.000 till 3.000.000 fram…