Hur du får hela organisationen att fokusera på kundnytta

Kundnytta leder till ökad försäljning. För att skapa verklig kundnytta räcker det inte att säljarna pratar om och…

Du måste förtjäna dina kunders förtroende

Nidbilden av en säljare är någon som manipulerar och lurar sina kunder att köpa. Denna bild börjar sakta med säkert att…

”Alla säljare lovar mycket”

Det finns flera ”sanningar” om försäljning och säljare som hängt med länge. En av de kanske starkaste och mest kända är…

Agerar du ändligt eller oändligt?

Hur agerar ni på er arbetsplats, skär ni kostnader eller skapar ni nöjda kunder? Är svaret skär kostnader är du…

Hela organisationen måste fokusera på kundnytta

För att ett företag ska vara framgångsrikt i längden krävs det att inte bara säljledet funderar över och fokuserar på…

Säljare måste prata och förstå kundnytta

Det är sällan som ledningsgruppen eller styrelsen har daglig kontakt med företagets kunder, utan det är i första hand…

Två saker att göra varje dag för att sälja mer

Det företag som inte fokuserar på sin försäljning kommer på sikt inte att finnas kvar. Att attrahera nya kunder och att…

Korta ned säljprocessen

”Tyvärr vi har inlett en omorganisation så vi får skjuta på detta”, ”Jag är ledsen men förutsättningarna har ändrats så…

Ber kundens inköpare dig om hjälp?

Jag minns första gången en inköpare bad om hjälp av oss som leverantör. Inköparna på det stora företaget ringde och…

För att skapa kundnytta måste du förstå kundens problem

Kundnytta är nyckeln till att öka sin försäljning över tid. För att kunna göra det måste du ha veta vilka problem den…