Kundinsikt eller Självfallet skall du fråga kunderna vad de vill ha

Kundinsikt är viktigt av många anledningar. Kundinsikt hjälper dig att lyckas med din försäljning och marknadsföring.…

Hur du får hela organisationen att fokusera på kundnytta

Kundnytta leder till ökad försäljning. För att skapa verklig kundnytta räcker det inte att säljarna pratar om och…

Du måste förtjäna dina kunders förtroende

Nidbilden av en säljare är någon som manipulerar och lurar sina kunder att köpa. Denna bild börjar sakta med säkert att…

”Alla säljare lovar mycket”

Det finns flera ”sanningar” om försäljning och säljare som hängt med länge. En av de kanske starkaste och mest kända är…

Agerar du ändligt eller oändligt?

Hur agerar ni på er arbetsplats, skär ni kostnader eller skapar ni nöjda kunder? Är svaret skär kostnader är du…

Hela organisationen måste fokusera på kundnytta

För att ett företag ska vara framgångsrikt i längden krävs det att inte bara säljledet funderar över och fokuserar på…

Säljare måste prata och förstå kundnytta

Det är sällan som ledningsgruppen eller styrelsen har daglig kontakt med företagets kunder, utan det är i första hand…

Två saker att göra varje dag för att sälja mer

Det företag som inte fokuserar på sin försäljning kommer på sikt inte att finnas kvar. Att attrahera nya kunder och att…

Korta ned säljprocessen

”Tyvärr vi har inlett en omorganisation så vi får skjuta på detta”, ”Jag är ledsen men förutsättningarna har ändrats så…

Nio tips på hur du blir mer produktiv i säljarbetet

Att bli mer produktiv i säljarbetet är något många både önskar och har krav på sig att bli. Det finns många sätt att…